Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D.

Vystudovala obor dějiny umění se zaměřením na památkovou péči na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde získala posléze i doktorát (2002, 2007). Na Masarykově univerzitě v Brně dokončila bakalářské studium muzeologie (2003). Specializuje se na problematiku umělecko-řemeslných detailů a výbavy staveb a na archivní výzkum pro obor dějin architektury a restaurování.
Pracuje jako odborný asistent na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice, kde vede seminář průzkumu drobných památek v terénu.


Mgr. Zuzana Křenková

Vystudovala obor dějiny umění se zaměřením na památkovou péči na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2007 – 2010 byla zaměstnána jako odborný referent v oddělení pro památky s mezinárodním statutem (UNESCO) v Národním památkovém ústavu, ú.o.p. v Praze. Od roku 2008 je interní doktorandkou Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze.
Zaměřuje se na problematiku stavebních konstrukcí a metodiku obnovy a prezentace nemovitých
a movitých kulturních památek.