Inventarizace všech druhů historických objektů, areálů či sídleních celků s vyhodnocením jejich památkových hodnot. Inventární průzkum objektů je prováděn jako soupis hodnotných architektonických a uměleckých prvků. Inventarizace může zahrnovat soupis a průzkum historického mobiliáře a dalšího vybavení památkově hodnotných objektů.