Zprostředkování a koordinace souvisejících průzkumů památek (hloubkové sondážní průzkumy, restaurátorský průzkum, přírodovědné a technologické průzkumy).
Poradenství v oboru památková péče. Analýza památkových hodnot objektů před plánovanou rekonstrukcí – předprojektová konzultace.
Poradenství v oblasti dotačních programů pro obnovu nemovitých kulturních památek a odborná pomoc při zpracování žádostí o dotace.