Dokumentace a vyhodnocení sídelních celků, plány ochrany plošně chráněných území. Plošné průzkumy sídelních celků za účelem dokumentace, identifikace či stanovení regulativ pro územně plánovací či památkové účely. Zpracování návrhu městských i vesnických památkových zón
a rezervací a plánů ochrany a regenerace takto chráněných oblastí.