Stavebně-historické průzkumy všech typů historických staveb a jejich částí. Základní součástí průzkumu je archivní průzkum historie stavby a historické obrazové dokumentace, detailní analýza stavebního vývoje objektu a vyhodnocení stáří jednotlivých konstrukcí. Součástí je zaměření objektu s celkovým vyhodnocením stáří a hodnoty konstrukcí, historická plánová a obrazová dokumentace a podrobná dokumentace současného stavu objektu. Součástí průzkumu může být i inventarizace hodnotných prvků vybavení objektu, či doplnění nedestruktivního průzkumu jinými odbornými průzkumnými metodami. Standardní nedestruktivní stavebně- historický průzkum je nezbytným podkladem pro rekonstrukci historických staveb. Představuje podklad pro úřední řízení a řídí se metodikou danou Národním památkovým ústavem.


Petr Macek, Standardní nedestuktivní stavebně-historický průzkum, Praha 2001. ke stažení na webu